HAEFFELINFRANCOIS LURTON
MONTESGUICCIARDINI STROZZI
MARCHESI DE FRESCOBALDIDOMUS VINI
MARCHESI DI BAROLOLOUIS JADOT
DELASWILLIAM DEUTZ
PERRIN&FILSBOUCHARD PERE&FILS
LAUDUN&CHUSCLANBODEGAS VALLOBERA
VIGNOBLES DU SOLEILLORGERIL
WILLIAM FEVRECAZES
BODEGAS SALENTEINMANDRAROSSA


Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Klient może wyrazić zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych, na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Zakład Konfekcyjny ANDRE z siedzibą w Luboniu. W przypadku gdy klient nie udzieli takiej zgody, dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań Firmy ANDRE wynikających z zawartej z klientem umowy.

2. Firma ANDRE oświadcza, iż udostępnione jej przez klientów sklepu internetowego dane osobowe wykorzystuje jedynie na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia. Nie są one udostępniane lub odsprzedawane innym podmiotom (z zastrzeżeniem możliwości powierzenia ich przetwarzania podmiotowi, z którym Firma ANDRE zawrze odpowiednią umowę, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).

3. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy prowadzonej przez Firmę ANDRE w każdym czasie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

- Regulamin
- Polityka prywatności
- Dostawy
- O nas
- Aktualności
- Cenniki i katalogi
- Nowości i promocje
- Kontakt
- Galeria zdjęć

 
   
www.gotoAndPlay.pl