HAEFFELINFRANCOIS LURTON
MONTESGUICCIARDINI STROZZI
MARCHESI DE FRESCOBALDIDOMUS VINI
MARCHESI DI BAROLOLOUIS JADOT
DELASWILLIAM DEUTZ
PERRIN&FILSBOUCHARD PERE&FILS
LAUDUN&CHUSCLANBODEGAS VALLOBERA
VIGNOBLES DU SOLEILLORGERIL
WILLIAM FEVRECAZES
BODEGAS SALENTEINMANDRAROSSA


Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.RAJ-WIN.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy Zakład Konfekcyjny ANDRE Krystyna Pańczyk-Wiszewiecka zwaną dalej Firmą ANDRE z siedzibą w Luboniu, ul. Długa 25 ("raj-win.pl"), zarejestrowaną w Luboniu nr REGON 008491670 i działającą na podstawie Zezwolenia Nr  wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, NIP 783-001-26-97, prowadzi sprzedaż wysyłkową win, szampanów, cygar i dzieł sztuki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ze sklepu internetowego prowadzonego przez Firmę ANDRE w zakresie zakupu win, szampanów i cygar korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Przesyłka oddawana jest do rąk własnych, kurier ma prawo do wylegitymowania odbierającego w przypadku, gdy ma wątpliwości, co do pełnoletności odbierającego.

3. Ceny podane w sklepie są cenami netto i brutto, zgodnie z informacjami o produktach umieszczonymi na stronie www.raj-win.pl

4. Zamówienie można złożyć na kwotę, co najmniej 100 PLN netto lub 6 butelek. Firma ANDRE zastrzega prawo odmówienia realizacji zamówienia, które nie spełnia przynajmniej jednego z powyższych warunków.

2. FORMY PŁATNOŚCI, REALIZACJA DOSTAW

1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

    * Kartą kredytową (o ile taka możliwość zostanie udostępniona na stronie internetowej),
    * Przelewem na numer rachunku wskazany na stronie www.raj-win.pl
    * Gotówką przy odbiorze lub
    * W inny sposób wskazany na stronie internetowej.

2. Dostawy standardowo realizujemy w ciągu 7 dni roboczych, w razie jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Zamówienia bez podanego numeru telefonu nie będą realizowane.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku, w którym zrealizowanie zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez klienta, Firma ANDRE może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie.

4. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki ponosi nabywca, w wysokości określonej na stronie www.raj-win.pl, zamówienia powyżej kwoty 900 zł realizowane będą na koszt sprzedającego.
Towar zakupiony przez klientów z następujących gmin powiatu poznańskiego na ich życzenie w celu szybkiej realizacji dostarczymy własnym transportem na terenie: Luboń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Stęszew, Kórnik oraz dodatkowo teren miasta Poznania. Warunkiem szybkiej dostawy jest zakup towarów za kwotę minimum 450 zł.

5. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki lub wysyłany do klienta pocztą w terminie do 14 dni.

6. Klient powinien sprawdzić czy dostarczone z przesyłką dokumenty sporządzone są prawidłowo.

7. Potwierdzenie przez klienta dostawy równoznaczne jest ze zobowiązaniem przyjęcia dostawy według ustalonych warunków, zgodnie z treścią złożonego zamówienia.

8. Klient w momencie przyjmowania przesyłki ma prawo sprawdzenia jej zawartości. W przypadku braku produktów lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu może złożyć reklamację w formie pisemnej. Pisemna reklamacja powinna być doręczona pod adres Firmy ANDRE wskazany w niniejszym regulaminie.

9. Klient, dokonujący zamówienia na stronie www.raj-win.pl dla potrzeb niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej z Firmą ANDRE bez podania przyczyn poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie w terminie 10 od zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie przysługuje klientowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 wskazanej ustawy.


3. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Klient może wyrazić zgodę, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych, na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Zakład Konfekcyjny ANDRE z siedzibą w Luboniu. W przypadku gdy klient nie udzieli takiej zgody, dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań Firmy ANDRE wynikających z zawartej z klientem umowy.

2. Firma ANDRE oświadcza, iż udostępnione jej przez klientów sklepu internetowego dane osobowe wykorzystuje jedynie na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia. Nie są one udostępniane lub odsprzedawane innym podmiotom (z zastrzeżeniem możliwości powierzenia ich przetwarzania podmiotowi, z którym Firma ANDRE zawrze odpowiednią umowę, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych).

3. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy prowadzonej przez Firmę ANDRE w każdym czasie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

- Regulamin
- Polityka prywatności
- Dostawy
- O nas
- Aktualności
- Cenniki i katalogi
- Nowości i promocje
- Kontakt
- Galeria zdjęć

 
   
www.gotoAndPlay.pl